PLANLÆGNING AF SÆSON 2024/2025 ER I FULD GANG. 


DE FØRSTE AKTIVITETER ER PÅ PLADS - FLERE FØLGER SNAREST

SKUMRINGSTIMEN 2024


Når det er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og læser en bog.


Skumringstimen finder sted mandag, den 11. november, kl. 19.00

i Nordatlantisk Hus.

 

Temaet bliver i år "Frihed i Norden" og er koblet til Islands 80-års

jubilæum som selvstændig republik.

 

Afsættet i Nordisk Litteraturuge bliver derfor islandske forfattere.

Den endelige tekst vil blive oplyst på et senere tidspunkt.

 

Vi er glade for, at Ph.d., lektor emeritus Mogens Davidsen endnu en gang læser op og kommenterer den udvalgte tekst. 


Alle er velkomne! 

                                               Mogens Davidsen arbejder i dag som kulturkonsulent,                                                                                       udøvende kunstner og ekspert i H.C. Andersen. Han er en                                                                                 kompetent og erfaren underviser og formidler af kunst,                                                                                     kultur, litteratur, design mv. Mogens Davidsen skrev sin

                                               Ph.d. i tværæstetik med fokus på litteratur, musik og                                                                                         billedkunst i moderniteten.        

Foreningen NORDEN - Fyn inviterer til foredrag og dialog


Torsdag 14. november 2024, kl. 18.30–20.30 

i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense C


Partnere:

Den Færøske Forening, Den Grønlandske Forening, Den Islandske Forening, Nordatlantisk Hus.


 

Efter Ukraine – hvordan passer vi på Rigsfællesskabet, Nordatlanten og Norden?

 

Tidligere generalmajor i Forsvaret, Kurt Mosgaard vil indlede med en belysning af de aktuelle trusler imod vort geografiske område, herunder kigge tilbage på den historiske udvikling samt vurdere på den fremtidige situation – og hvordan vi i fællesskab bedst muligt forbereder os på fremtiden.

 

Foredraget har primært fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik.


  • Hvilken rolle har f.eks. Arktisk Kommando?
  • Hvilke udfordringer og muligheder er der i et tættere samarbejde indenfor Rigsfællesskabet, Nordisk Råd, NORDEFCO, NATO og andre internationale organisationer? 


Kurt Mosgaard har haft en lang og spændende karriere i

Forsvaret, NATO, FN, Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

Kurt har gennemført generalstabskurset, som er Forsvarets

højeste uddannelse, og FN’s eksekutiv kursus i ledelse og

mægling. Kurt har været udsendt til flere af verdens brænd-

punkter i ledende chefstillinger.

 

Kurt er i dag medlem af bl.a. FN-Forbundet og sidder pt. i

byrådet i Viborg. Kurt og hustruen Anette er i dag bosat i

Mønsted ved Viborg.


Der er gratis adgang til foredraget. Undervejs byder vi på en kop kaffe.


Ingen tilmelding - alle er velkomne.                                                                    Vi ses i Nordatlantisk Hus den 14. november, kl. 18.30!


 

Foreningen NORDEN – Fyn inviterer til foredrag med kongehushistoriker Lene Bjerre Kristensen


4. marts 2025, kl. 18.00 på Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750 Ringe

 

Dilemmaernes skueplads:

En filmisk rejse gennem de skandinaviske monarkiers historie. De moderne skandinaviske monarkier repræsenterer en række fascinerende paradokser.

 

Hvorfor fungerer de så godt i så stærke demokratier som de nordiske?

Hvorfor bruges monarkiet til at formidle en fællesskandinavisk historie i tre lande, som samtidig bruger monarkiet til at forme deres egen nationale identitet?

 

De skandinaviske monarkier har i høj grad tilpasset sig demokratiet. En stor del af denne forklaring skyldes mediedækningen. I løbet af det 20. århundrede er monarkierne i stadigt højere grad blevet folkets eje, bl.a. fordi de er blevet vist på film.

 

Som en del af projektet ”Norden På Film” inviterer dette foredrag på en rejse gennem de skandinaviske kongehuses nyere historie præsenteret gennem videoklip fra de film, som har bidraget til at føre monarkierne ind i moderne tid.

 

Opnå indsigt i de familiære, politiske og historiografiske forbindelser mellem de skandinaviske kongehuse. Ikke mindst de paradokser, der opstår, når tre lande på én gang former national identitet og panskandinaviske forbindelser gennem de samme kongelige personer.

 

Foredraget afholdes af Line Bjerre Kristensen, lektor og cand.mag. i historie med speciale i kongehushistorie. Line specialiserer sig især i monarkiernes udvikling i den demokratiske tidsalder og de narrativer om monarkiet, som formes i medierne og historieskrivningen.

 

Line er en anerkendt stemme inden for feltet og bruges bredt af nyhedsmedierne til at analysere og forklare de historiske perspektiver på monarkiet.