SyngNordenSammen

Stemningsbilleder fra koncerten i Pro Musica Salen 7. september 2019.

Formand Svend Tychsen takkede for en vellykket aften.

Formand Svend Tychsen takkede for en vellykket aften.

Torben Iversen
Odensekoret
Jørgen Thomsen
Fynsk Cantilena
Kim Mai og Rosa

SyngNordenSammen

Livestreaming fra Musikhuset Aarhus 7. september 2019

Hele koncerten fra Musikhuset Aarhus kan ses på nedenstående link

Nordatlantisk Jubilæumskoncert

Onsdag den 19. juni, kl. 19.30-21.30 i Carl Nielsen Salen.

Gå ikke glip af denne helt særlige koncertbegivenhed i Odense Koncerthus, hvor ikke mindre end tre runde nordatlantiske jubilæer bliver fejret med musik og sang.

Det færøske flag fejrer 100 års fødselsdag, Grønlands Selvstyre har 10 års jubilæum og det er 75 år siden, at Island officielt blev uafhængigt af Danmark.

Sammen med Filharmonisk Kor spiller Odense Symfoniorkester musik fra Færøerne, Island og Grønland af bl.a. Jon Leifs og Sunleif Rasmussen. Vi skal synge nationalmelodierne, og i Koncerthusets foyer vil der være udstilling.

Hele arrangementet er skabt i samarbejde mellem Nordatlantisk Hus og Odense Symfoniorkester.

Fri entré

Mere information på Odense Symfoniorkesters hjemmeside https://odensesymfoni.dk/koncerter/nordatlantisk-jubilaeum/

Foreningen NORDEN bliver 100 år 15. april.

Landsformand Mogens Jensen var i aftenshowet 21. april og talte om jubilæet, linket til videoen er https://bit.ly/2Fk0iwi.

NORDEN Odenses pressemeddelelse

Dejlig er Norden

Foreningen NORDEN bliver 100 år i år. Det markeres med over 100 festaktiviteter i 100 afdelinger over hele landet. Afdelingen i Odense tager også del i jubilæet.

Foreningen NORDENs 100 års jubilæum kulminerer med et stort gallashow Dejlig er Norden i DRs Koncertsal den 15. april, der transmitteres direkte på DR K og i de øvrige nordiske lande.

Men overalt i Danmark arbejder foreningens 10.000 medlemmer med at arrangere festligheder.

Samtidig udsendes et jubilæumsmagasin, der også indeholder en fremstilling af foreningens 100-årige historie forfattet af Jørgen Thomsen, stadsarkivar i Odense Kommune.

NORDEN Odense drøfter aktuelt en række initiativer med Odense Kommune, herunder navngivning af en Nordens Plads i Odense.

Nordisk sammenhold – den korte historie

Foreningen NORDEN har arbejdet for nordisk samarbejde i 100 år.

Stifterne af Foreningen NORDEN mente, at tættere nordisk samarbejde kunne sikre freden efter 1. Verdenskrig. Foreningen blev da også indstillet til Nobels Fredspris både i 1932 og 1933.

Selvom freden kun varede i 20 år mellem de to verdenskrige, voksede det politiske ønske om et mere formelt samarbejde mellem landene i Norden.

I den påvirkningsproces spillede Foreningen en væsentlig rolle frem til oprettelsen af Nordisk Råd i 1952, Nordisk Kulturfond i 1966 og Nordisk Ministerråd i 1971, og Foreningen var drivende i det arbejde, der førte til nordisk pasunion, fælles arbejdsmarked, socialkonvention og sprogkonvention.

Nordisk samarbejde har en overvældende folkelig opbakning i alle de nordiske lande. I menings-målinger siger ni ud af ti nordboer, at nordisk samarbejde er vigtigt eller meget vigtigt. To tredje-dele ønsker mere af det.

Nærmere information om jubilæet og de forskellige jubilæumsaktiviteter kan fås hos Svend Tychsen, formand for NORDEN Odense, tlf. 40 45 63 64 eller email st@este.dk.

Der henvises i øvrigt til foreningens jubilæumsfolder:

Julehilsen fra Foreningen NORDEN

Kære medlem af Foreningen NORDEN.

Nu nærmer 2019 sig og dermed Foreningen NORDENs 100 års jubilæumsår. Vi glæder os meget til at fejre vores forening i hele 2019 med masser af aktiviteter lokalt, på landsplan og nordisk.

Og så glæder det os at kunne meddele, at vi på selve jubilæumsdagen mandag den 15. april 2019 i samarbejde med Danmarks Radio holder jubilæumsgallakoncerten i DR's Koncertsal, hvor Foreningen NORDENs medlemmer får et helt særligt tilbud, som kan købes via nedenstående link

https://billet.drkoncerthuset.dk/webshop/webticket/seatmap?eventId=95170

Vær opmærksom på, at du skal vælge priszone og derefter markere de pladser, du ønsker, inden du kan gå til indkøbskurven.

Priszone A - Medlemspris kr. 175 (normalpris kr. 350)

Priszone B - Medlemspris kr. 125 (normalpris kr. 250)

Priszone C - Medlemspris kr. 100 (normalpris kr. 200)

Priszone D - Medlemspris kr. 75 (normalpris kr. 150) 

Alle priser er ekskl. gebyr. 

Priserne er gældende i hele salgsperioden, men Foreningen NORDENs medlemmer har mulighed for at købe billetterne allerede nu, hvor andre må vente til efter nytår. 

Gallaen vil blive transmitteret live på DR.

Foreningen NORDEN ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt, sjovt, spændende, iderigt, til tider utraditionelt jubilæumsår 2019.

Status gratis intromedlemskab

Foreningen NORDEN tilbyder i forbindelse med jubilæumsåret et gratis intromedlemskab for nye medlemmer, som så følges op af en hvervekampagne, der igangsættes 1. marts 2019.

Medlemmer, der melder sig ind efter 1. januar 2019, vil ikke blive opkrævet kontingent i 2019.

Der udarbejdes en hvervefolder, der er særligt rettet til kampagnen, hvor nye kontingentfrie medlemmer oplyser navn og adresse samt gerne mailadresse og telefonnummer. Kampagnen følges op på hjemmesider, sociale medier m.m.

Hvervefolderen vil være tilgængelig i forbindelse med kampagnestarten.

JUBILÆUMSÅR

Foreningen NORDEN har besluttet, at nye medlemmer er kontingentfri i jubilæumsåret.

Alle medlemmer af foreningen modtager NORDEN NU. Der udsendes et særskilt jubilæumsmagasin til alle medlemmer 3. april 2019.

En samlet historisk fremstilling af Foreningen NORDENs 100-årige virke er under udarbejdelse v/stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense.

Der henvises i øvrigt til folderen ”Foreningen NORDEN 100 år”. Som indgik som indstik i NORDEN NU nr. 3 i 2017.

Status på ”Syng Norden Sammen”

En del af jubilæumsfejringen har særligt fokus på sang.

Foreningerne NORDEN inviterer i samarbejde med Aarhus Festuges projekt ”Stemmer Bygger Bro” til en kæmpe fællesnordisk fødselsdagssang under titlen “Syng Norden Sammen”. Op mod én million nordboere skal sammen synge tre nordiske sange: ”Kringsatt av fiender”, ”Vem kan segla förutan vind” og ”I skovens dybe stille ro”.

Fællessangen bliver en del af en stor nordisk korkoncert, hvor dygtige kor fra hele Norden optræder sammen og hver for sig i Aarhus.

Foreningen NORDEN arbejder med flere muligheder for at sende fællessangen ud i hele Norden på samme tid.

Det er planen, at der skal stilles storskærme op i større byer i alle de nordiske lande og selvstyrende områder, og derudover opfordrer Foreningen til, at folk samles på skoler, biblioteker, museer, pladser, eller hvor det ellers er muligt at samles om en skærm og synge med på fællessangen udsendt fra Aarhus.

Foreningen Nordens lokalafdelinger spiller en utrolig vigtig rolle for, at disse samlin-ger kan blive en realitet. Foreningen NORDEN, Odenseafdeling vil i de kommende måneder arbejde på at skabe rammerne for, hvor man kan mødes i Odense for at deltage i den måske største fællessang i Nordens Historie.

Der er foreløbig fastlagt følgende jubilæumsaktiviteter med interesse for Odense-afdelingens medlemmer:

Gallaaften i DR’s Koncerthus den 15. april 2019 – ”Hurra for Norden”, med deltagelse af Foreningens protektor H.M. Dronning Margrethe.

Gallaforestilling i DR’s Koncertsal med direkte transmission på DR-K fra kl. 20.30 til kl. 22.00.

Information om mulighed for deltagelse af Foreningen NORDENs medlemmer følger.

Norden på Fyn markerer 100 års jubilæet på Hindsgavl Slot i Middelfart, den 25. april 2019 fra kl. 17.00 til kl. 21.00.

Nordens Borg – Foreningen NORDEN på Hindsgavl Slot. Foredrag v/stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense.

Nordiske viser i Højskolesangbogen v/højskoleforstander Jacob Bonderup, Engelsholm Højskole, som fortæller og leder fællessang.

Der vil være et traktement i form af frugt, sandwichbolle, en vand eller øl til 85 kr.

Foreningen NORDEN, Odense, byder på dette traktement for medlemmer af lokalforeningen. Tilmelding sendes pr. mail til Jónbjørg Poulsen (jonbjoerg@youmail.dk) senest tirsdag, den 16. april.

Jubilæumskonference i Landstingssalen, Christiansborg den 15. april 2019 fra kl. 13.00 til 15.00.

De nordiske statsministre drøfter FN’s 17 verdensmål med deltagelse af repræsentation fra FN.

Begrænset adgang. Nærmere information følger.

1 million synger nordisk den 7. september 2019:  "Syng Norden Sammen".

Kor fra de fem nordiske lande og Grønland, Færøerne og Åland gennemfører alsang på samme tidspunkt i hele Norden, med deltagelse af lokale afdelinger.

Alsangen dirigeres via livestreaming af den samme dirigent fra et sted i Norden.

Program for Odense følger.

Yderligere aktiviteter med relevans for Odense-afdelingen påføres løbende.

Del siden