NORDJOBB I ODENSE

Odense-afdelingen har gennem årene støttet nordjobb aktiviteterne i Odense, for unge mennesker mellem 18 og 28 år fra hele Norden. 

 

I sommeren 2018 har der været beskæftiget 39 nordjobbere i Odense, hvilket er det højeste antal i mange år. Niveauet søges fastholdt i 2019.

 

 

NORDISK KLASSISK MUSIK & EVENTYR

Finder sted i dagene 20., 21. og 22. august 2018, alle dage kl. 19.00. Arrangementet er flyttet fra Lotzes Have til Eventyrslottets scene i EVENTYRHAVEN (overfor Svømmehallen på Klosterbakken). 

 

Der er gratis adgang til arrangementet.

 

 

Moa & Ture, Norrköping, Sigurd & Rakel, Trondheim ved modtagelse på Odense Rådhus 20. august

Moa & Ture, Norrköping, Sigurd & Rakel, Trondheim ved modtagelse på Odense Rådhus 20. august

 

NORDISK FORFATTERBESØG I ODENSE

Skoler i Odense Kommune har mulighed for at få besøg af den svenske børne- og ungdomsforfatter Hanna Gustavsson i uge 40. Mandag, den 1. til fredag, den 5. oktober 2018.

Hanna Gustavsson er illustrator og tegneserietegner. Hun er født i 1985 og opvokset i Solna, en forstad til Stockholm. I 2016 blev hun nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris. Hendes debutbog ”Nattbarn” og opfølgningen ”Iggy 4-Ever” skildrer hovedpersonen Ingrid gå gennem teenagertilværelsen.

Projektet Nordisk Forfatterbesøg giver elever og lærere mulighed for et personligt møde med den nordiske forfatter for på den måde at gøre nordisk litteratur levende og inspirerende. 

 

Nordisk Forfatterbesøg arrangeres af Foreningen NORDEN og finansieres af Nordisk Ministerråd. Besøget i Odense koordineres af Foreningen NORDEN Odense.

 

SKUMRINGSTIME – HELTE I NORDEN

Mandag, den 12. november 2018, kl. 19.00-21.00 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, Odense Havn.

En litterær aften med temaet ”Helte i Norden”. Oplæg v/universitetslektor Mogens Davidsen, SDU.

Skumringstimen er en del af Nordisk Biblioteksuge. Det er et stort højtlæsningsarrangement, hvor man læser højt fra den samme nordiske litteratur på samme tidspunkt i hele Norden og Baltikum.

I 100-året for Islands selvstændighed har man valgt romanen ”Islandske konger” af den islandske forfatter Einar Már Gudmundsson, en samling ellevilde historier om den fiktive Knudsen-slægt, som følges fra 1700-tallet og frem til i dag.

I bogen udfordrer Einar Már den traditionelle heltekarakter og sætter i stedet tåberne i rollen som de islandske helte. 

 

Skumringstime arrangeres i samarbejde med Nordatlantisk Hus. Der er gratis adgang.

 

 

LUCIAFEST I ODENSE KONCERTHUS

Den store årlige Luciafest, arrangeret i samarbejde med Odense Kommune, finder sted i Carl Nielsen Salen

Mandag, den 3. december 2018, kl. 19.00.

Det er 72. gang, at vi kan krone Odenses Luciabrud, og vi er glade for, at Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel også i år forestår kroningsceremonien.

Der er gratis adgang til arrangementet. 

 

Nærmere oplysninger om arrangementet annonceres i dagspressen og på foreningens hjemmeside.

 

 

Odenses Lucia 2018

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 2019

Den årlige generalforsamling finder sted

Mandag, den 18. marts 2019, kl. 19.00 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, Odense Havn.

Dagsorden ifølge vedtægterne for lokalafdelinger. Vedtægterne findes på hjemmesiden (se fanen ”Om os”).

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

 

FORENINGEN NORDEN BLIVER 100 ÅR I 2019

Foreningen NORDEN blev startet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og Norge kort efter afslutningen af 1. verdenskrig.

I Danmark blev Foreningen NORDEN officielt stiftet den 15. april 1919.

100-års jubilæet markeres både kulturelt og idépolitisk. I 100-året fremlægges et program om fremtidens nordiske arbejde.

På selve jubilæumsdagen, den 15. april 2019, vil der være en officiel fejring. Dette vil være en fælles nordisk manifestation.

 

FORENINGEN NORDEN I DANMARK 100 ÅR

Foreningens fynske afdelinger (Fynskredsen) inviterer til jubilæumsarrangement

Torsdag, den 25. april 2019, kl. 17.00-21.00 på Hindsgavl Slot i Middelfart.

Foredrag v/stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense.

Nordens Borg – Foreningen NORDEN på Hindsgavl Slot. Efter oprettelsen af Foreningen NORDENs danske afdeling i 1919 gik man i gang med planer om at indrette Hindsgavl Slot som foreningens samlingssted.

Højskoleforstander Jacob Bonderup, Engelsholm Højskole, fortæller og leder fællessang om nordiske viser i Højskolesangbogen.

Der vil være et traktement i form af frugt, sandwichbolle, en vand eller øl til 85 kr.

Foreningen NORDEN, Odense, byder på dette traktement for medlemmer af lokalforeningen. 

 

Tilmelding sendes pr. mail til Jónbjørg Poulsen (jonbjoerg@youmail.dk) senest tirsdag, den 16. april.

ANDRE JUBILÆUMSARRANGEMENTER VIL FREMGÅ AF DENNE HJEMMESIDE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Del siden