HISTORIE

Det er 62 år siden, at vi fik “Nordens Grundlov”, nemlig Helsingforsaftalen.


“Den Nordiske Sag” er igen blevet højaktuel, hvilket bl.a. også viser sig ved Finland og Sveriges indtræden i NATO.


“Den Nordlige Flanke” er helt central i den nuværende geopolitiske ubalance.

Helt centralt at de nordiske lande står sammen i Norden, i EU, i NATO. Foreningen NORDEN er to gange tidligere blevet indstillet til Nobels Fredspris.

Foreningens motto: “Kendskab giver venskab” er vigtigere end i mange år.

Foreningen NORDEN i Danmark InterForce Danmark Nordisk Råd og Nordisk
Ministerråd Folk & Sikkerhed DR - Danmarks Radio TV2 FYN TV2 News TV 2
Danmark”.

NORDISK FLAGNING PÅ ODENSE RÅDHUS


På lørdag den 23. marts 2024 flages der med de 5 nordiske landeflag på Odense Rådhus.

Flagningen markerer Nordens Dag, som en hyldest til det nordiske samarbejde.

Dette sker over hele landet, bl.a. med flagning på Christiansborg og på busserne i hovedstadsområdet.

I Odense kan flagene se på den side af rådhuset, der vender ud mod Eventyrhaven, ophængt i følgende rækkefølge:

          Island - Norge - Danmark - Sverige - Finland

De nordiske flagstænger blev oprindelig opsat i f.m. indvielsen af Odense Rådhus i 1955, og genindviet i 2021 på foranledning af NORDEN Odense.Kære Foreningen NORDEN-medlem


Nordens historie på 45 minutter med historiker Lars Hovbakke


Det er meget imponerende, som Lars Hovbakke har styr på "alt" ift. den nordiske historie og udvikling.


Hvilket overblik og indblik! Og sikke en dygtig formidler han er. 


Så hvis du har Teams på din PC, burde der være en mulighed for at genhøre "forelæsningen" fra sidste uge (Folkeuniversitetet i Århus).


Enter 45 minutter har du stort set styr på hele den nordiske historie, især den skandinaviske. Lars Hovbakke får det hele koblet sammen fra før vikingetiden og helt op til i dag.


Godt at vide, når nu vi forleden kunne høre i interviewet af Tucker Carlson med Putin, hvor meget sidstnævnte går op i sit lands historie.


Tænker, at Lars Hovbakke har bedre styr på sine kilder og referencer.


God fornøjelse

Med venlig hilsen

Andreas Kjærgaard Kjeldsen


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFjOTI0NDItOThkYS00NGVkLThmZjQtNThjNGE2NmJmZjBi%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22c0d1af00-b012-423e-9dd5-c6fc7382c9fa%22%2C%22Oid%22%3A%22cefff468-a6ee-40d2-a70c-403a73bad889%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I NORDEN ODENSE


Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19.00 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, Odense Havn.


Dagsorden ifølge vedtægterne for lokalafdelingerne. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden under fanen ”Om os”.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.


Mød op og gør jeres indflydelse gældende - og send gerne ideer og forslag til bestyrelsen inden da, så det kan indgå i overvejelserne omkring det kommende sæsonprogram.


Bestyrelsen


I tilknytning til generalforsamlingen afholdes der Nordisk gæstebud, og formanden gør status over udviklingen i det nordiske samarbejde.


Nye landsdækkende initiativer og projekter omtales løbende her på hjemmesiden, under fanen ”Landsforeningen”.


406833043_10160887327740937_6577716425003215836_n
409444067_10160884372090937_4872460831140889020_n
409828280_10160890571045937_4196944229716406355_n
406853002_10160882030005937_1897172326186587432_n
406461270_10160884371990937_2077497685097444256_n
409147190_10160884371930937_4263052324808701567_n
408740273_10160886047280937_3434771381331399092_n
20luciakor131223
34luciakor131223
34luciakor131223

TV2 Fyn indlæg i Nyhedsudsendelsen 13. december kl. 19.30.

Odenses Lucia 2023


De sidste lys blev tændt 14. december - og slukket igen - hvad angår Foreningen Nordens Lucia 2023.


Det har været en travl tid for Lucia og hendes terner, som siden kroningen 4. december har glædet mange borgere med lys og sang på OUH, plejehjem, loger, Borgernes Hus, Tarupcenteret, Odense Letbane, torvet i Vestergade samt Mediehuset på Banegårdspladsen.
Kroning af Odenses Lucia 2023 den 4. december


Det var som sædvanlig en stemningsfuld aften i Odense Koncerthus, hvor højdepunktet var kroningen af Anna Schmidt Evers. Viceborgmester Andreas Møller forestod kroningsceremonien.

ODENSES LUCIA 2023


Mandag, den 4. december krones Odenses Lucia 2023 af borgmester Peter Rahbæk Juel.


Luciafesten foregår som altid i Odense Koncerthus. Alle er er velkommne - der er gratis adgang.


Efter den stemningsfyldte kroning venter der Lucia og terner en travl periode med optog flere steder i Odense.


Optog kan f.eks. opleves:

Lørdag, den 9. december i Borgernes Hus, kl. 13.30

Søndag, den 10. december i Tarupcenteret, kl. 13.30

Onsdag, den 13. december i Odense Letbane fra Tarupcenteret kl. 15.00 og igennem byen til Albani Torv (ca. 16 min.). Hvis vejret tillader det, vil der blive et optog på hjørnet af Skomagerstræde (mellem Føtex og Rådhuset).


God fornøjelse!
 


ODENSES LUCIA 2023


Fredag, den 4. november, begynder øvningen med små og store terner, som sammen med Odenses Lucia skal sprede lys og glæde i en mørk måned.


Hvis du er interesseret, eller kender piger som kunne tænke sig at være med i denne smukke tradition, skal du/I blot dukke op i Bolbro Kirke, Stadionvej 68, 5200 Odense V. Eneste krav er, at du skal være fyldt 5 år.


Øvningen begynder kl. 16 og slutter kl. 17.


Der er gratis parkering i gården. Letbanen holder meget tæt på kirken. 

 

Vel mødt!


NORDJOBBERE I ODENSE 2023

Antallet af Nordjobbere i Odense har aldrig været højere end i indeværende år.


Med 45 Nordjobbere tegner Odense sig for mere end halvdelen af det samlede antal i Danmark.

NORDISK KLASSISK MUSIK OG EVENTYR 2023


Lørdag, den 19. august på Eventyrslottets scene i Eventyrhaven.


Eventen er en del af årets blomsterfestival, som finder sted 17. til 21. august.SKUMRINGSTIMEN 2023


Når det er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og læser en bog.


NORDEN holder i år skumringstime mandag, den 13. november, kl. 19.00 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, Odense Havn.


Årets tema er "Jul i Norden", og teksten er hentet fra Ingvild H. Riishøjs bog Stargate - en julefortælling.


Lektor ved SDU, Mogens Davidsen læser op og kommenterer den udvalgte tekst  i nordisk litterært perspektiv.


Alle er velkomne!KRONING AF ODENSES LUCIA 2023


Mandag, den 4. december, kl. 19.00 til 20.30 i Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus.


Den store årlige Luciafest arrangeres i samarbejde med Odense Kommune. 


Nærmere oplysninger om arrangementet annonceres i dagspressen og her på hjemmesiden.


Gratis adgang!