GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 


Året går på hæld, og vi kan glæde os over aktiviteterne, som er gennemført i andet

halvår af 2023, ikke mindst den største: Kroningen af Odenses Lucia 2023 og de

efterfølgende Luciaoptog, som har spredt lys og glæde i byen. Jeg havde selv den

glæde at deltage i optoget i Odense Letbane. Der er allerede forespørgsler om optog i 2024.

Vi håber, at der er tilfredshed med informationerne, som fremgår af hjemmesiden - både lokalt af nordisk/nordatlantisk karakter, men også landsforeningsmæssigt.

Afholdelse af den årlige generalforsamling finder sted i Nordatlantisk Hus tirsdag den 19. marts 2024, kl. 19.00. Nærmere herom følger snarest på hjemmesiden.


Mød op og gør jeres indflydelse gældende - og send gerne ideer og forslag til bestyrelsen inden da, så det kan indgå i overvejelserne omkring det kommende sæsonprogram.


På vegne af bestyrelsen ønsker jeg alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Svend Tychsen
Formand for Foreningen NORDEN, Odense
Kære medlem af NORDEN Odense


Tak for året 2022 - og velkommen til foreningens aktiviteter i 2023 !

Afslutningen på 2022 var som sædvanlig præget af foreningens mange luciaaktiviteter, der som noget helt nyt var suppleret med luciaoptog i Odense Letbane - hvilket i øvrigt skete under stor pressebevågenhed.

Foreningen fik som en flot før-julegave en donation på 10.000 kr. fra Fynske Frimureres Fond til nye luciadragter, som gør os bedre rustet til at videreføre traditionen i de kommende år.

Se eller gense de smukke billeder fra kroningen af årets luciabrud i Odense Koncerthus og fra de mange efterfølgende luciaoptog på hjemmesiden, som også viser de øvrige aktiviteter i sæsonprogrammet for 2022/23.

Med de seneste indmeldelser ved årsskiftet har vi mere end fastholdt medlemstallet.

Hjemmesiden er i 2022 blevet udbygget, så den på overskuelig vis informerer om nationale og lokale nyheder af nordisk relevans - til gavn for såvel egne medlemmer som nordisk interesserede i Odense.

Så jeg ser med stor glæde tilbage på lokalafdelingens virke her i det første år efter coronapandemien.

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 14. marts kl. 19 i Nordatlantisk Hus på Odense Havn, hvor vi gør status og drøfter nye aktiviteter.

Mød op - og send meget gerne jeres egne ideer og forslag til bestyrelsen inden da.

Godt Nytår - og på gensyn den 14. marts!

Svend Tychsen

Nordisk hovedstadsmøde i Reykjavik

Der afholdes nordisk hovedstadsmøde i Reykjavik den 28. september til den 2. oktober 2022.

Traditionelt mødes medlemmer af foreningerne NORDEN i de nordiske hoved- stæder til en årlig konference. Da NORDEN Odenses islandske venskabsforening i Kopavogur nu er lagt sammen med NORDEN i Reykjavik, er medlemmer af NORDEN Odense og øvrige nordiske lokalforeninger i Kopavogurs venskabsbykæde også inviteret til dette års hovedstadsmøde.

Se nedenstående program for hovedstadsmødet 2022, som på denne måde er blevet et venskabsby- og hovedstadsmøde.

I samme forbindelse markeres 100-året for etableringen af NORDEN på Island i 1922.

Rejse og ophold, tillige med et deltagergebyr på 285 Euro pr. deltager til dækning af de i programmet nævnte udflugter og middage, sker for egen regning.

Interesserede medlemmer af NORDEN Odense bedes kontakte Svend Tychsen på mail st@este.dk for links til registrering og betaling af deltagergebyr med deadline 1. juli.

De bedste hilsener Svend Tychsen

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Efter den lange nedlukningsperiode af Danmark kom foråret og sommeren - stadig med få restriktioner, men med håb om, at det “normale” liv kunne vende tilbage ikke mindst på grund af vaccinerne.

Desværre udviklede COVID-19 sig i en uheldig retning, da efteråret holdt sit indtog. Vi kunne heldigvis holde den planlagte “Skumringstime” i november, medens vi med tungt hjerte måtte aflyse alle planlagte Luciaaktiviteter til stor skuffelse for de mange piger, som udgør ternekoret, men ikke mindst for de mange borgere i Odense, som måtte undvære de smukke optog med lys og sang.

Nu kæmper Danmark med den nye Corona variant og genindførte restriktioner. Vi håber, at smitten kan holdes nede, så vi igen kan se frem til et normaliseret Danmark.

Foreningen NORDEN, Odense ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår - pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsener Svend Tychsen, formand

FORENINGEN NORDEN Odense afdeling, marts 2021

Kære medlem, kære Norden-venner i Odense

Det går desværre ikke så hurtigt med at få bugt med pandemien på trods af mange restriktioner, tests og vaccinationer.

Jfr. den sidste udmelding fra Regeringen og sundhedsmyndighederne gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer indtil 5. april. Det vil derfor ikke være muligt at afholde den annoncerede generalforsamling i Foreningen NORDEN Odense afdeling, den 23. marts 2021.

Aktiviteterne i Foreningen NORDEN er stort set ikke eksisterende, men i forbindelse med Nordens Dag den 23. marts har Landskontoret lanceret en anderledes fejring af dagen med Nordisk Gæstebud.

I opfordres hermed til at besøge landsforeningens hjemmeside www.foreningen-norden.dk for nærmere information om aktiviteten ”Norden spiser sammen”. Se nedenstående.

Vi glæder os til (snarest muligt) at kunne mødes med jer igen. Pas på jer selv så længe.

Med nordisk hilsen

Bestyrelsen  

NORDEN SPISER SAMMEN

På Nordens Dag 23. marts holder vi Nordisk Gæstebud.

I 2021 samles tusinder af familier over hele Norden for at spise de samme nordiske retter.

Foreningerne NORDEN har samlet en række nordiske retter, som familierne kan lave til aftensmad med forretter, hovedretter og desserter for enhver smag. Opskrifterne lægges på hjemmesiden, og 10 marts lægges en video på YouTube, hvor en af Danmarks fineste kokke Kenneth Ellegaard fra Restaurant 56 Grader fortæller om retterne og viser, hvordan de kan laves.

Et link lægges på foreningens hjemmeside, www.foreningen-norden.dk.

Der vil blive præsenteret 8 retter – en fra hvert nordisk land: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Man får så 7 retter at vælge imellem, da man selvfølgelig ikke må vælge sit eget lands ret.

Velbekomme – Foreningen Nordens Landskontor

FORENINGEN NORDEN ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

2020 har været et år, som vel ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, da vi ønskede hinanden godt nytår den 31. december 2019.

Vi savner at kunne deltage i aktiviteter af enhver afskygning, og vi savner den fysiske nærkontakt med venner og vore kære. Lige nu ser det sort ud for den kommende jul, hvor der må tænkes alternativt i forhold til de traditioner, som vi holder så meget af.

Vi håber alle på, at 2021 bliver bedre, ikke mindst i lyset af vaccinen, som snart frigives.

Men indtil da: Pas godt på hinanden og følg de kloge vejledninger fra sundhedsmyndighederne. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Bestyrelsen for NORDEN, Odense.

FORENINGEN NORDEN Odense afdeling - september 2020

Kære medlem, kære Norden-venner i Odense

Som så mange andre foreninger har vi i NORDEN Odense måttet køre på meget lavt blus siden statsministerens udmelding den 11. marts i år vedr. restriktioner i forbindelse med corona-pandemien.

Vores generalforsamling den 13. marts blev aflyst med kort varsel, og der har ikke kunnet afholdes møder siden da.

Eneste lyspunkt i så henseende har været, at vi kunne modtage et stort antal Nordjobbere i løbet af sommeren. I alt 30 unge mellem 18 og 30 år fra Island, Sverige og Finland og i år enkelte fra Danmark selv havde nogle gode uger i Odense.

Den uafklarede corona-situation gør, at vi også er tilbageholdende med mødeaktiviteter til efteråret.

Vi holder som sædvanlig Skumringstime i Nordatlantisk Hus den 9. november, men årets Lucia-kroning I Odense Koncerthus og efterfølgende Lucia-aktiviteter på bl.a. plejecentre og sygehus er aflyst som følge af de gældende restriktioner.

Generalforsamling finder sted i Nordatlantisk Hus på Nordens dag tirsdag den 23. marts 2021. Dagsorden i h.t. vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden www.foreningen-norden-odense.dk Forslag til behandling indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi vil løbende holde jer orienteret om aktuelle nordiske aktiviteter på hjemmesiden - såvel egne som andre relevante i Odense - og vil også udsende påmindelsesmails til foreningens medlemmer.

Der vil fremover ikke blive udsendt trykte årsprogrammer. Derfor vil vi gerne bede alle, som endnu ikke har gjort det, om at melde ind med en e-mailadresse til jonbjoerg@youmail.dk.

Pas på jer selv - og vær med til bevare den lokale opbakning til fortsat nordisk samarbejde i alle dens former.

På bestyrelsens vegne / Svend Tychsen 8. september 2020

Del siden