Nordisk hovedstadsmøde i Reykjavik

Der afholdes nordisk hovedstadsmøde i Reykjavik den 28. september til den 2. oktober 2022.

Traditionelt mødes medlemmer af foreningerne NORDEN i de nordiske hoved- stæder til en årlig konference. Da NORDEN Odenses islandske venskabsforening i Kopavogur nu er lagt sammen med NORDEN i Reykjavik, er medlemmer af NORDEN Odense og øvrige nordiske lokalforeninger i Kopavogurs venskabsbykæde også inviteret til dette års hovedstadsmøde.

 

Se nedenstående program for hovedstadsmødet 2022, som på denne måde er blevet et venskabsby- og hovedstadsmøde.

I samme forbindelse markeres 100-året for etableringen af NORDEN på Island i 1922.

Rejse og ophold, tillige med et deltagergebyr på 285 Euro pr. deltager til dækning af de i programmet nævnte udflugter og middage, sker for egen regning.

Interesserede medlemmer af NORDEN Odense bedes kontakte Svend Tychsen på mail st@este.dk for links til registrering og betaling af deltagergebyr med deadline 1. juli.

De bedste hilsener Svend Tychsen

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Efter den lange nedlukningsperiode af Danmark kom foråret og sommeren - stadig med få restriktioner, men med håb om, at det “normale” liv kunne vende tilbage ikke mindst på grund af vaccinerne.

Desværre udviklede COVID-19 sig i en uheldig retning, da efteråret holdt sit indtog. Vi kunne heldigvis holde den planlagte “Skumringstime” i november, medens vi med tungt hjerte måtte aflyse alle planlagte Luciaaktiviteter til stor skuffelse for de mange piger, som udgør ternekoret, men ikke mindst for de mange borgere i Odense, som måtte undvære de smukke optog med lys og sang.

Nu kæmper Danmark med den nye Corona variant og genindførte restriktioner. Vi håber, at smitten kan holdes nede, så vi igen kan se frem til et normaliseret Danmark.

Foreningen NORDEN, Odense ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår - pas godt på jer selv og hinanden.

De bedste hilsener Svend Tychsen, formand

FORENINGEN NORDEN Odense afdeling, marts 2021

Kære medlem, kære Norden-venner i Odense

Det går desværre ikke så hurtigt med at få bugt med pandemien på trods af mange restriktioner, tests og vaccinationer.

Jfr. den sidste udmelding fra Regeringen og sundhedsmyndighederne gælder forsamlingsforbuddet på 5 personer indtil 5. april. Det vil derfor ikke være muligt at afholde den annoncerede generalforsamling i Foreningen NORDEN Odense afdeling, den 23. marts 2021.

Aktiviteterne i Foreningen NORDEN er stort set ikke eksisterende, men i forbindelse med Nordens Dag den 23. marts har Landskontoret lanceret en anderledes fejring af dagen med Nordisk Gæstebud.

I opfordres hermed til at besøge landsforeningens hjemmeside www.foreningen-norden.dk for nærmere information om aktiviteten ”Norden spiser sammen”. Se nedenstående.

Vi glæder os til (snarest muligt) at kunne mødes med jer igen. Pas på jer selv så længe.

Med nordisk hilsen

Bestyrelsen  

NORDEN SPISER SAMMEN

På Nordens Dag 23. marts holder vi Nordisk Gæstebud.

I 2021 samles tusinder af familier over hele Norden for at spise de samme nordiske retter.

Foreningerne NORDEN har samlet en række nordiske retter, som familierne kan lave til aftensmad med forretter, hovedretter og desserter for enhver smag. Opskrifterne lægges på hjemmesiden, og 10 marts lægges en video på YouTube, hvor en af Danmarks fineste kokke Kenneth Ellegaard fra Restaurant 56 Grader fortæller om retterne og viser, hvordan de kan laves.

Et link lægges på foreningens hjemmeside, www.foreningen-norden.dk.

Der vil blive præsenteret 8 retter – en fra hvert nordisk land: Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland. Man får så 7 retter at vælge imellem, da man selvfølgelig ikke må vælge sit eget lands ret.

Velbekomme – Foreningen Nordens Landskontor

FORENINGEN NORDEN ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

2020 har været et år, som vel ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, da vi ønskede hinanden godt nytår den 31. december 2019.

Vi savner at kunne deltage i aktiviteter af enhver afskygning, og vi savner den fysiske nærkontakt med venner og vore kære. Lige nu ser det sort ud for den kommende jul, hvor der må tænkes alternativt i forhold til de traditioner, som vi holder så meget af.

Vi håber alle på, at 2021 bliver bedre, ikke mindst i lyset af vaccinen, som snart frigives.

Men indtil da: Pas godt på hinanden og følg de kloge vejledninger fra sundhedsmyndighederne. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Bestyrelsen for NORDEN, Odense.

FORENINGEN NORDEN Odense afdeling - september 2020

Kære medlem, kære Norden-venner i Odense

Som så mange andre foreninger har vi i NORDEN Odense måttet køre på meget lavt blus siden statsministerens udmelding den 11. marts i år vedr. restriktioner i forbindelse med corona-pandemien.

Vores generalforsamling den 13. marts blev aflyst med kort varsel, og der har ikke kunnet afholdes møder siden da.

Eneste lyspunkt i så henseende har været, at vi kunne modtage et stort antal Nordjobbere i løbet af sommeren. I alt 30 unge mellem 18 og 30 år fra Island, Sverige og Finland og i år enkelte fra Danmark selv havde nogle gode uger i Odense.

Den uafklarede corona-situation gør, at vi også er tilbageholdende med mødeaktiviteter til efteråret.

Vi holder som sædvanlig Skumringstime i Nordatlantisk Hus den 9. november, men årets Lucia-kroning I Odense Koncerthus og efterfølgende Lucia-aktiviteter på bl.a. plejecentre og sygehus er aflyst som følge af de gældende restriktioner.

Generalforsamling finder sted i Nordatlantisk Hus på Nordens dag tirsdag den 23. marts 2021. Dagsorden i h.t. vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden www.foreningen-norden-odense.dk Forslag til behandling indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi vil løbende holde jer orienteret om aktuelle nordiske aktiviteter på hjemmesiden - såvel egne som andre relevante i Odense - og vil også udsende påmindelsesmails til foreningens medlemmer.

Der vil fremover ikke blive udsendt trykte årsprogrammer. Derfor vil vi gerne bede alle, som endnu ikke har gjort det, om at melde ind med en e-mailadresse til jonbjoerg@youmail.dk.

Pas på jer selv - og vær med til bevare den lokale opbakning til fortsat nordisk samarbejde i alle dens former.

På bestyrelsens vegne / Svend Tychsen 8. september 2020