Sæsonprogram 2022/23

Som altid begynder sæsonprogrammet med en omtale af årets Nordjobbere i Odense.

40 NORDJOBBERE I ODENSE I JUNI 2022

Antallet af Nordjobbere i Odense har aldrig været højere og udgør en hjørnesten i ordningen på landsplan.

Håbet om at opleve Odenses Skt. Hans Aften på Engen blev desværre slukket i sidste øjeblik.

I lighed med sidste år valgte Nordjobberne at fejre midsommeren på Dalum Landbrugsskole, hvor NORDEN Odense sponsorerede forfriskninger.

NORDISK KLASSISK MUSIK & EVENTYR 2022

Finder sted lørdag den 20. august fra kl 15.00, hvor unge musikere under konservatorie-forberedende uddannelse fra tre nordiske venskabsbyer mødes i Odense under blomsterfestivalen og spiller på Eventyrslottets scene.

Torben Iversen oplæser nordiske fortællinger. Ord og toner lyder og fryder under trækronerne og hylder broderskabet mellem Sverige, Norge og Danmark!

Kl. 15.00 Gæstespil fra Norrköping: Elvira Ljungdahl, viola (bratsch), og Erik Andersson, piano

Kl. 17.00 Gæstespil fra Trondheim: Klarinettrio: Eira Ausen Fossmark, Mali Frøysaa Strand og Astrid Lie Egtvedt

Kl. 19.00 Hjemmebane-holdet fra Odense: Signe Haugaard Lauridsen, sopran, og Rosa Bundsgaard, fløjte.

Som altid pynter Foreningen NORDENs smukke faner på scenen.

Der er gratis adgang til arrangementet.

SKUMRINGSTIMEN 2022

NORDEN holder i år Skumringstime med højtlæsning mandag den 14. november, kl. 19.00 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, Odense Havn.

Årets tema er Naturen i Norden, og teksten er hentet fra Patrik Svensson's bog Åleevangeliet fra 2019.

Vi samles om stearinlysene, hvor lektor ved SDU, Mogens Davidsen læser op og kommenterer den udvalgte tekst i nordisk litterært perspektiv.

Alle er velkomne.

KRONING AF ODENSES LUCIA 2022

Mandag, den 5. december, kl. 19.00. Carl Nielsen Salen, Odense Koncerthus.

Den store årlige Luciafest arrangeres i samarbejde med Odense Kommune.

Nærmere oplysninger om arrangementet annonceres i dagspressen og her på hjemmesiden. Gratis adgang.

 

 

GENERALFORSAMLING I NORDEN ODENSE

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 14. marts 2023, kl. 19.00 i Nordatlantisk Hus, Nordatlantisk Promenade 1, Odense Havn.

Dagsorden ifølge vedtægterne for lokalafdelingerne. Vedtægterne kan ses på hjemmesiden under fanen ”Om os”.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen

I tilknytning til generalforsamlingen afholdes der Nordisk gæstebud, og formanden gør status over udviklingen i det nordiske samarbejde.

Nye landsdækkende initiativer og projekter omtales løbende her på hjemmesiden, under fanen ”Landsforeningen”.