Foreningen NORDEN – nyhedsbrev maj 2022

Repræsentantskabsmøde, Nordjobb-ambassadør-uddannelse og meget mere

Kære medlem

Vi oplever i øjeblikket hvordan det nordiske samarbejde er på dagsordenen mange steder. Sverige og Finland har bl.a. søgt om optagelse i Nato, hvilket muliggør en helt unik situation for de nordiske lande for et nyt samarbejde om sikkerheds- og forsvarspolitik. I Foreningen NORDEN bidrager vi altid mere samarbejde med vores nordiske naboer.

Vi oplever også, hvordan A.P. Møller Fonden sidste år satte mange spændende nordiske projekter i gang, mange af projekterne taler ind i vores formål, og er nogle vi vil følge tæt. Du kan læse meget mere om nogle af projekterne i næste nummer af Nordiske.

Vi afholdt d 7. maj et vellykket repræsentantskabsmøde i København. Annette Lind bød velkommen med en meget inspirerende politisk tale. Historikeren Rasmus Glenthøj berettede om hans arbejde med bogen "Union eller Undergang".

Rasmus stiller gerne op til foredrag rundt i lokalafdelinger hvis nogen af jer skulle være interesserede.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Landstingssalen på Christiansborg, hvor deltagerne fik lov at være "Politikker for en dag" med stående buffet foran de mange portrætter af landets tidligere statsministre. Gunner Buck fra Mariagerfjord afdelingen deltog i mødet og udgav efterfølgende "NYT OM NORDEN".

http://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2022/05/Viden-om-Norden-nr.-5-2022.pdf

hvor du kan læse meget mere om beslutningerne og oplevelsen.

Mine første 50 dage er gået som ny generalsekretær. Der har været travlt, meget travlt, både med nye og gamle ting. Vi arbejder på højtryk for at ramme nogle af de nye ideer ind som repræsentantskabet vedtog, meget mere om dette kommer i løbet af de næste måneder.

I kan ligeledes glæde jer til at høre mere om nye projekter der er i sin spæde fase. Vi arbejder sammen med de øvrige nationale foreninger sammen om spændende projekter for unge bl.a. et bæredygtighedskursus rettet mod nordjobbere i arbejde.

I sommeren 2022 sætter vi et ambassadør-projekt i gang som du kan læse meget mere om herunder. Ambitiøs Nordjobb-ambassadør-uddannelse har fået startskuddet!

Nordjobb og Nordisk Ministerråd har søsat en ny Nordjobb-ambassadør-uddannelse, som skal uddanne forhenværende Nordjobbere til at formidle deres erfaringer til andre unge. Uddannelsen er skabt med baggrund i visionen om, at Norden skal være verdens mest integrerede region i 2030 og projektet skal styrke områder som mobilitet, kulturel og sproglig udveksling i de nordiske lande.

Læs mere her: https://foreningen-norden.dk/ambitioes-nordjobb-ambassadoer-uddannelse-har-faaet-startskuddet/

Drømmen om nordisk fællesskab indenfor NATO og EU. Annette Lind (MF, S) erklærede sig som åbenlys nordist, da hun åbnede Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde på Christiansborg i maj.

Og troen på, at nordisk samarbejde nytter, gik da også som en rød tråd gennem hendes i øvrigt globalt orienterede tale. Samspillet mellem Norden og den øvrige verden prægede en stor del af hendes tale til de næsten 100 repræsentanter for Foreningen Nordens lokalafdelinger og samarbejdende organisationer, som udgjorde repræsentantskabsmødet.

Læs mere her: https://foreningen-norden.dk/droemmen-om-nordisk-faellesskab-indenfor-nato-og-eu/

Nordisk uddannelsesministre styrker mobiliteten på uddannelsesområdet. I Foreningen NORDEN er vi glade for, at de nordiske ministre på området tager ansvar for, at vores studerende kan flytte deres uddannelser til et andet nordisk land. Deres 2030 vision påpeger netop at mobiliteten i Norden skal fremmes, og de studerende er et godt sted at starte.

Vi i Foreningen NORDEN bidrager selv via vores projekter Nordjobb og Norden i Skolen.

Læs mere om uddannelsesministrenes møde her. https://www.norden.org/da/news/styrker-mobiliteten-paa-uddannelsesomraadet

Nyt fra Generalsekretær fra FNF Henrik Wilen: Henrik Wilen har udgivet sin nyeste blog _Norden runt på 80 rader_ som du kan læse her:

www.fnfnorden.org/nyheder/kom-till-norden

NRK åbner for adgang til Foreningen NORDENs 100 års fejring i Norge. Lidt nordisk kultur da Foreningen NORDEN fejrede 100-års jubilæum i denne forestilling med blandt andre Elisabeth Andreassen, Solveig Kringlebotn, Robert Stoltenberg og Lise Fjeldstad.

https://tv.nrk.no/program/KOID75002019 

Foreningen NORDEN, Christian Lagoni, generalsekretær