Foreningen NORDEN – nyhedsbrev juni 2022

SOMMERNYT FRA FORENINGEN NORDEN RIGTIG GLÆDELIG SOMMER.

JEG HAR FORNØJELSEN AF AT SKRIVE DENNE NYHED, SIDDENDE TIL MIDSOMMER, MED HØJ SOL OG TRÆERNE DER LET BRUSER I VINDEN – EN RIGTIG DANSK (ELLER NORDISK) SOMMER.

Der er sket rigtig meget de sidste par måneder, og jeg vil her forsøge at tage dig igennem lidt af det.

Folkemødet på Bornholm. Der har lige været afholdt Folkemøde på Bornholm og her deltog foreningen i forskellige møder, både formelle og uformelle. Vores landsformand Lars Barfoed deltog i en debat hos Nordisk Ministerråd hvor han debatterede de grænseløse nordiske uddannelsesmuligheder.

Repræsentantskabet sender udtalelse til udenrigsministeren. Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde sendte i maj en udtalelse til vores udenrigsminister og ministeren for nordisk samarbejde, hvor vi opfordrede til at udvide regeringens udenrigspolitiske strategi med et afsnit om Norden.

Udenrigsministeren er vendt tilbage på vores henvendelse og skriver blandt andet: Jeg er - ligesom jer - meget optaget af de markante udviklinger i Europa og Norden, som vi ser i disse måneder.

Han oplyser, at de nordiske og baltiske udenrigsministre løbende koordinere og drøfter aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Regeringen ser desuden en stor værdi i Norden om mange vigtige dagsordener. Her nævner han den fælles vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region, her arbejdes aktivt med grøn omstilling, kultur og globalt fremme af nordiske dagsordener, bl.a. gennem de nordiske landes ambassader.

Ministeren afslutter med at understrege, at det nordiske samarbejde bygger på et velfungerende civilsamfund, det skubber på den fælles nordiske dagsorden.

Vores fælles projekter i Norden. Nordjobb går sommeren i møde, hvor mange unge mennesker rejser til arbejde i forskellige dele af Norden og har sendt en hilsen til medlemmerne af Foreningen NORDEN. Se nedenfor.

Overskriften for Norden i Skolen er Udvikling! A.P. Møller fonden bevilligede et beløb til udvikling af vores skolesite, som over de næste år bliver tilført nyt materiale, nyt udseende, nye samarbejder og meget mere, der skal være med til at gøre det mere interessant for undervisere i skolen at arbejde med Norden i skolen.

Dette glæder mig meget, og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen af vores fælles skoleprojekt.

Åland´s 100-års jubilæum. Lederen af Foreningerne Nordens Forbund Henrik Wilen har skrevet en blog om Åland og deres 100-års jubilæum.

Ferie på landskontoret. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at landskontoret er ferielukket fra d. 8. juli og til d.1 august.

Rigtig god sommer.

Med venlig hilsen Christian Lagoni, Generalsekretær

Foreningen NORDEN – nyhedsbrev maj 2022

Repræsentantskabsmøde, Nordjobb-ambassadør-uddannelse og meget mere

Kære medlem

Vi oplever i øjeblikket hvordan det nordiske samarbejde er på dagsordenen mange steder. Sverige og Finland har bl.a. søgt om optagelse i Nato, hvilket muliggør en helt unik situation for de nordiske lande for et nyt samarbejde om sikkerheds- og forsvarspolitik. I Foreningen NORDEN bidrager vi altid mere samarbejde med vores nordiske naboer.

Vi oplever også, hvordan A.P. Møller Fonden sidste år satte mange spændende nordiske projekter i gang, mange af projekterne taler ind i vores formål, og er nogle vi vil følge tæt. Du kan læse meget mere om nogle af projekterne i næste nummer af Nordiske.

Vi afholdt d 7. maj et vellykket repræsentantskabsmøde i København. Annette Lind bød velkommen med en meget inspirerende politisk tale. Historikeren Rasmus Glenthøj berettede om hans arbejde med bogen "Union eller Undergang".

Rasmus stiller gerne op til foredrag rundt i lokalafdelinger hvis nogen af jer skulle være interesserede.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Landstingssalen på Christiansborg, hvor deltagerne fik lov at være "Politikker for en dag" med stående buffet foran de mange portrætter af landets tidligere statsministre. Gunner Buck fra Mariagerfjord afdelingen deltog i mødet og udgav efterfølgende "NYT OM NORDEN".

http://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2022/05/Viden-om-Norden-nr.-5-2022.pdf

hvor du kan læse meget mere om beslutningerne og oplevelsen.

Mine første 50 dage er gået som ny generalsekretær. Der har været travlt, meget travlt, både med nye og gamle ting. Vi arbejder på højtryk for at ramme nogle af de nye ideer ind som repræsentantskabet vedtog, meget mere om dette kommer i løbet af de næste måneder.

I kan ligeledes glæde jer til at høre mere om nye projekter der er i sin spæde fase. Vi arbejder sammen med de øvrige nationale foreninger sammen om spændende projekter for unge bl.a. et bæredygtighedskursus rettet mod nordjobbere i arbejde.

I sommeren 2022 sætter vi et ambassadør-projekt i gang som du kan læse meget mere om herunder. Ambitiøs Nordjobb-ambassadør-uddannelse har fået startskuddet!

Nordjobb og Nordisk Ministerråd har søsat en ny Nordjobb-ambassadør-uddannelse, som skal uddanne forhenværende Nordjobbere til at formidle deres erfaringer til andre unge. Uddannelsen er skabt med baggrund i visionen om, at Norden skal være verdens mest integrerede region i 2030 og projektet skal styrke områder som mobilitet, kulturel og sproglig udveksling i de nordiske lande.

Læs mere her: https://foreningen-norden.dk/ambitioes-nordjobb-ambassadoer-uddannelse-har-faaet-startskuddet/

Drømmen om nordisk fællesskab indenfor NATO og EU. Annette Lind (MF, S) erklærede sig som åbenlys nordist, da hun åbnede Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde på Christiansborg i maj.

Og troen på, at nordisk samarbejde nytter, gik da også som en rød tråd gennem hendes i øvrigt globalt orienterede tale. Samspillet mellem Norden og den øvrige verden prægede en stor del af hendes tale til de næsten 100 repræsentanter for Foreningen Nordens lokalafdelinger og samarbejdende organisationer, som udgjorde repræsentantskabsmødet.

Læs mere her: https://foreningen-norden.dk/droemmen-om-nordisk-faellesskab-indenfor-nato-og-eu/

Nordisk uddannelsesministre styrker mobiliteten på uddannelsesområdet. I Foreningen NORDEN er vi glade for, at de nordiske ministre på området tager ansvar for, at vores studerende kan flytte deres uddannelser til et andet nordisk land. Deres 2030 vision påpeger netop at mobiliteten i Norden skal fremmes, og de studerende er et godt sted at starte.

Vi i Foreningen NORDEN bidrager selv via vores projekter Nordjobb og Norden i Skolen.

Læs mere om uddannelsesministrenes møde her. https://www.norden.org/da/news/styrker-mobiliteten-paa-uddannelsesomraadet

Nyt fra Generalsekretær fra FNF Henrik Wilen: Henrik Wilen har udgivet sin nyeste blog _Norden runt på 80 rader_ som du kan læse her:

www.fnfnorden.org/nyheder/kom-till-norden

NRK åbner for adgang til Foreningen NORDENs 100 års fejring i Norge. Lidt nordisk kultur da Foreningen NORDEN fejrede 100-års jubilæum i denne forestilling med blandt andre Elisabeth Andreassen, Solveig Kringlebotn, Robert Stoltenberg og Lise Fjeldstad.

https://tv.nrk.no/program/KOID75002019 

Foreningen NORDEN, Christian Lagoni, generalsekretær