FORENINGEN NORDEN ØNSKER GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

2020 har været et år, som vel ingen i deres vildeste fantasi havde forestillet sig, da vi ønskede hinanden godt nytår den 31. december 2019.

Vi savner at kunne deltage i aktiviteter af enhver afskygning, og vi savner den fysiske nærkontakt med venner og vore kære. Lige nu ser det sort ud for den kommende jul, hvor der må tænkes alternativt i forhold til de traditioner, som vi holder så meget af.

Vi håber alle på, at 2021 bliver bedre, ikke mindst i lyset af vaccinen, som snart frigives.

Men indtil da: Pas godt på hinanden og følg de kloge vejledninger fra sundhedsmyndighederne. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

Bestyrelsen for NORDEN, Odense.

FORENINGEN NORDEN Odense afdeling - september 2020

Kære medlem, kære Norden-venner i Odense

Som så mange andre foreninger har vi i NORDEN Odense måttet køre på meget lavt blus siden statsministerens udmelding den 11. marts i år vedr. restriktioner i forbindelse med corona-pandemien.

Vores generalforsamling den 13. marts blev aflyst med kort varsel, og der har ikke kunnet afholdes møder siden da.

Eneste lyspunkt i så henseende har været, at vi kunne modtage et stort antal Nordjobbere i løbet af sommeren. I alt 30 unge mellem 18 og 30 år fra Island, Sverige og Finland og i år enkelte fra Danmark selv havde nogle gode uger i Odense.

Den uafklarede corona-situation gør, at vi også er tilbageholdende med mødeaktiviteter til efteråret.

Vi holder som sædvanlig Skumringstime i Nordatlantisk Hus den 9. november, men årets Lucia-kroning I Odense Koncerthus og efterfølgende Lucia-aktiviteter på bl.a. plejecentre og sygehus er aflyst som følge af de gældende restriktioner.

Generalforsamling finder sted i Nordatlantisk Hus på Nordens dag tirsdag den 23. marts 2021. Dagsorden i h.t. vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden www.foreningen-norden-odense.dk Forslag til behandling indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vi vil løbende holde jer orienteret om aktuelle nordiske aktiviteter på hjemmesiden - såvel egne som andre relevante i Odense - og vil også udsende påmindelsesmails til foreningens medlemmer.

Der vil fremover ikke blive udsendt trykte årsprogrammer. Derfor vil vi gerne bede alle, som endnu ikke har gjort det, om at melde ind med en e-mailadresse til jonbjoerg@youmail.dk.

Pas på jer selv - og vær med til bevare den lokale opbakning til fortsat nordisk samarbejde i alle dens former.

På bestyrelsens vegne / Svend Tychsen 8. september 2020