JUBILÆUMSÅR

Foreningen NORDEN har besluttet, at nye medlemmer er kontingentfri i jubilæumsåret.

 

Alle medlemmer af foreningen modtager NORDEN NU. Der udsendes et særskilt jubilæumsmagasin til alle medlemmer 3. april 2019.

 

En samlet historisk fremstilling af Foreningen NORDENs 100-årige virke er under udarbejdelse v/stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense.

 

Der henvises i øvrigt til folderen ”Foreningen NORDEN 100 år”. Som indgik som indstik i NORDEN NU nr. 3 i 2017.

 

 

Der er foreløbig fastlagt følgende jubilæumsaktiviteter med interesse for Odense-afdelingens medlemmer:

Jubilæumskonference i Landstingssalen, Christiansborg den 15. april 2019 fra kl. 13.00 til 15.00.

 

De nordiske statsministre drøfter FN’s 17 verdensmål med deltagelse af repræsentation fra FN.

 

Begrænset adgang. Nærmere information følger.

Gallaaften i DR’s Koncerthus den 15. april 2019 – ”Hurra for Norden”, med deltagelse af Foreningens protektor H.M. Dronning Margrethe.

 

Gallaforestilling i DR’s Koncertsal med direkte transmission på DR-K fra kl. 20.30 til kl. 22.00.

 

Information om mulighed for deltagelse af Foreningen NORDENs medlemmer følger.

1 million Synger Nordisk den 7. september 2019.

 

Kor fra de fem nordiske lande og Grønland, Færøerne og Åland gennemfører alsang på samme tidspunkt i hele Norden, med deltagelse af lokale afdelinger.

 

Alsangen dirigeres via livestreaming af den samme dirigent fra et sted i Norden.

 

Program for Odense følger.

Norden på Fyn markerer 100 års jubilæet på Hindsgavl Slot i Middelfart, den 25. april 2019 fra kl. 17.00 til kl. 21.00.

 

Nordens Borg – Foreningen NORDEN på Hindsgavl Slot. Foredrag v/stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense.

 

Nordiske viser i Højskolesangbogen v/højskoleforstander Jacob Bonderup, Engelsholm Højskole, som fortæller og leder fællessang.

 

Der vil være et traktement i form af frugt, sandwichbolle, en vand eller øl til 85 kr.

 

Foreningen NORDEN, Odense, byder på dette traktement for medlemmer af lokalforeningen. Tilmelding sendes pr. mail til Jónbjørg Poulsen (jonbjoerg@youmail.dk) senest tirsdag, den 16. april.

Yderligere aktiviteter med relevans for Odense-afdelingen påføres løbende.