Odenses Lucia 2017

I dagene efter kroningen havde Luciabruden og ternerne en travl tid med besøg på OUH, plejecentre, loger, Tarupcenter samt det nye Borgernes Hus.