Se nyt under" Sæson 2020/21" og "Plakaten"


Kære medlem, kære Norden-venner i Odense

Som så mange andre foreninger har vi i NORDEN Odense måttet køre på meget lavt blus siden statsministerens udmelding den 11. marts i år vedr. restriktioner i forbindelse med corona-pandemien.

Vores generalforsamling den 13. marts blev aflyst med kort varsel, og der har ikke kunnet afholdes møder siden da.

Eneste lyspunkt i så henseende har været, at vi kunne modtage et stort antal Nordjobbere i løbet af sommeren. I alt 30 unge mellem 18 og 30 år fra Island, Sverige og Finland og i år enkelte fra Danmark havde nogle gode uger i Odense.

Den uafklarede corona-situation gør, at vi også er tilbageholdende med mødeaktiviteter til efteråret.

Vi holder som sædvanlig Skumringstime i Nordatlantisk Hus den 9. november (forudsat vi har adgang til huset til den tid), men årets Lucia-kroning og efterfølgende Lucia-aktiviteter på bl.a. plejecentre og sygehus er aflyst som følge af de gældende restriktioner.

Vi vil holde jer orienteret om aktuelle nordiske aktiviteter her på hjemmesiden - såvel egne som andre relevante i Odense - og vil også udsende påmindelsesmails til foreningens medlemmer.

Der vil fremover ikke blive udsendt trykte årsprogrammer. Derfor vil vi gerne bede alle, som endnu ikke har gjort det, om at melde ind med en e-mailadresse til jonbjoerg@youmail.dk.

Pas på jer selv - og vær med til bevare den lokale opbakning til fortsat nordisk samarbejde i alle dens former.

På bestyrelsens vegne / Svend Tychsen

3. september 2020

 

 

VELKOMMEN TIL Foreningen NORDEN, Odense

Odenseafdelingen er stiftet den 28. april 1939

Foreningens formål er:

På alle områder at styrke og udvikle det nordiske folks samvirke indadtil og udadtil.

Foreningen NORDEN arbejder således for styrkelse af det nordiske fællesskab, når det gælder kontakt og venskab mellem nordiske borgere og samfund og styrkelse af nordisk kultur og samarbejde i det hele taget.

Hvis du har interesse i øget samarbejde på tværs af de nordiske landegrænser, præsenterer vi her de forskellige tilbud og aktiviteter, som Foreningen arbejder med. Klik ind på de enkelte arrangementer og se, om der ikke også skulle være noget for dig.

Vi arbejder på at styrke Foreningen og øge medlemstallet til gavn for alle, der interesserer sig for sagen.

Bliv medlem eller inviter dine venner med, hvis du allerede er medlem.

På gensyn i Foreningen NORDEN, Odense.

 

OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE

Odenseafdelingen vil i stigende omfang kommunikere direkte elektronisk med medlemmerne, suppleret med information på de sociale medier.

Medlemmerne bedes derfor fremsende deres mailadresser til foreningens sekretær Jónbjørg Poulsen, jonbjoerg@youmail.dk.