Velkommen til Foreningen NORDEN Odenses hjemmeside 

Foreningens formål er:

"På alle områder at styrke og udvikle det nordiske folks samvirke indadtil og udadtil".  

Foreningen NORDEN arbejder således for styrkelse af det nordiske fællesskab, når det gælder kontaktk og venskab mellem nordiske borgere og samfund og styrkelse af nordisk kultur og samarbejde i  det hele taget. 

Hvis du har interesse i øget samarbejde på tværs af de nordiske landegrænser, præsenterer vi her de forskellige tilbud og aktiviteter, som foreningen arbejder med. Klik på de enkelte arrangementer og se, om der ikke også skulle være noget for dig. 

Vi arbejder på at styrke foreningen og medlemstallet til gavn for alle, der interesserer sig for sagen. 

Blive medlem - eller inviter dine venner med, hvis du allerede er medlem. 

På gensyn i Foreningen NORDEN i Odense!

OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE

Odenseafdelingen vil i stigende omfang kommunikere direkte elektronisk med medlemmerne, suppleret med information på de sociale medier.

Medlemmerne bedes derfor fremsende deres mailadresser til foreningens sekretær Jónbjørg Poulsen, jonbjoerg@youmail.dk.